Käyttöehdot

Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) tarjoaa tämän sivuston ja sen sisällön käyttöön yleisessä informointitarkoituksessa. Lue huolella nämä internet-sivuston käyttöä koskevat ehdot. Shire tekee parhaansa varmistaakseen tietojen olevan tarkkoja sillä hetkellä, kun ne lisätään internet-sivustolle. On kuitenkin huomioitava, ettei Shire voi taata tietojen virheettömyyttä ja ettei se ota vastuuta menetyksistä tai vahingoista, joita saattaa aiheutua mainittuihin tietoihin luottamisesta. Shire voi muuttaa tietoja milloin tahansa. Käyttämällä tätä internet-sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rajoituksetta ja varauksetta.
 

Aineiston käyttö ja immateriaalioikeudet
Internet-sivuston tekijänoikeudet omistaa Shire. Kaikki muut immateriaalioikeudet pidätetään. Shire antaa käyttäjälle luvan käyttää tällä internet-sivustolla julkaistua aineistoa ainoastaan ei-kaupalliseen tarkoitukseen sillä ehdolla, että kaikkiin aineistosta otettuihin kopioihin sisällytetään kaikki tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat huomautukset.

Linkit ulkopuolisten tahojen internet-sivustoille
Internet-sivusto saattaa aika ajoin sisältää hypertekstilinkkejä, jotka johtavat ulkopuolisten tahojen internet-sivustoille. Shire ei ole vastuussa eikä hyväksy korvausvelvollisuutta tiedoista tai mielipiteistä, joita tällaiset internet-sivustot saattavat sisältää. Koska Shire ei pysty valvomaan tällaisia internet-sivustoja ja koska niiden sisältö saattaa muuttua ilman Shirelle annettavaa ilmoitusta, internet-sivuston käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että hänen saamansa tiedot ovat tarkkoja ja ettei kyseiseltä internet-sivustolta ladatuissa ohjelmistoissa ole viruksia eikä muita haitallisia tiedostoja. Shirellä ei ole minkäänlaista korvausvelvollisuutta ladatusta aineistosta aiheutuneisiin menetyksiin, vahinkoihin, kuluihin tai vastuisiin liittyen.

Sivuston tiedot eivät korvaa terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamaa neuvontaa
Internet-sivuston tiedot on tarkoitettu ainoastaan lisäämään tietoutta terveyteen liittyvistä aiheista. Tietoja ei tule pitää kaikenkattavina eikä niillä tule korvata lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen luona käyntiä, sellaiselle soittamista tai sellaisen antamaa neuvontaa tai ohjeistusta. Shire ei suosittele terveysongelmien omatoimista hoitamista. Mikäli teillä on terveydenhoitoon liittyvää kysyttävää, kääntykää lääkärinne tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoleen. Lääkärin neuvoja ei pidä jättää noudattamatta eikä lääkärin puoleen kääntymistä pidä pitkittää jonkin seikan vuoksi, joka on mainittu tällä sivustolla.

Tiedot eivät välttämättä ole virheettömiä, täydellisiä tai ajankohtaisia
Internet-sivustolla olevat tiedot eivät ole tyhjentäviä. Shire pyrkii mahdollisimman tarkoin sisällyttämään sivustolle tarkkoja ja ajankohtaisia tietoja aina, kun se on mahdollista, mutta ei takaa eikä väitä, että tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä. Tietoja tarjotaan käyttöön sellaisina kuin ne ovat ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien epäsuora tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuden takuu, mutta ei rajoittuen siihen.

Shire ei ole vastuussa tietokonevaurioista, jotka aiheutuvat internet-sivuston käytöstä. Shire ei lupaa eikä takaa, että internet-sivusto on joka hetki käytettävissä, ettei yhteys katkea ja ettei sillä ole virheitä. Shire ei takaa, ettei sen sivustolla tai sivuston tarjoavalla palvelimella ole viruksia tai muita haitallisia tiedostoja. Shire, sen tytär- ja osakkuusyhtiöt, niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit, edustajat, tiedonantajat, lisenssinhaltijat ja heidän perijänsä ja valtuuttamansa henkilöt eivät ole vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, seurauksellisista, tyypillisistä, erityisistä, rangaistuksellisista eivätkä muista vahingoista, vaikka niille tai heille olisi tiedotettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sellaisilla lainkäyttöalueilla, jotka eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, yllä mainittu poissulkeva määritelmä ei ehkä ole voimassa.

Tietojen käyttö
Kaikki tunnistettavissa olevat henkilötiedot, joita esiintyy sähköisessä viestinnässä tämän internet-sivuston yhteydessä, ovat Shire tietosuojaperiaatteiden alaisia. Shirellä on oikeus käyttää ja kopioida kaikkia muita tällaisessa viestinnässä paljastettuja tietoja, mukaan lukien ideoita, keksintöjä, käsitteitä, tekniikoita ja taito-tietoa, mihin tahansa tarkoitukseen ? myös paljastaakseen niitä ulkopuolisille tahoille ja/tai kehittääkseen, valmistaakseen ja/tai markkinoidakseen tuotteita tai palveluja.

Nämä käyttöehdot on päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2011.