Työryhmän

esittely:

European ADHD

Awareness

Taskforce

Tämän ohjelman materiaali on kehitetty yhteistyössä potilasjärjestö ADHD Europen ja ”European ADHD Awareness Taskforcen” eurooppalaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Ryhmä, johon kuuluu useiden alojen asiantuntijoita, on varmistanut, että materiaali on kehitetty ja sovitettu vanhemmille ja opettajille. Käytännön neuvot perustuvat asiantuntijaryhmän yksittäisten jäsenten kokemuksiin. Tämä kirja sisältää kaikkien asiantuntijoiden lyhyen esittelyn.

Rita Bollaert, Belgia

_________________________________________________________________

Eric Dickhaus, Italia

_________________________________________________________________

Fulgencio Madrid Conesa, Espanja

___________________________________________________________________

Fiona McNickolas, Irlanti

_________________________________________________________________

Lisa Mangle, Iso-Britannia

_________________________________________________________________

Joanne Norris, Belgia

_________________________________________________________________

Kirsten Stollhoff, Saksa

_________________________________________________________________

Anne Worning, Tanska

_________________________________________________________________

 

Rita Bollaert (Belgia)
ADHD-Europen koordinaattori

Rita Bollaert on suorittanut klassisen filologian MA-tutkinnon, ja hän työskenteli aiemmin ADHD-kouluttajana Centrum ZitStilissä Antwerpenissä. Hän on kirjoittanut kirjan Zit Stil op school (istu hiljaa koulussa, 2002) ja kirjoittanut osan kirjasta Tieners, Zit Stil op school (murrosikäiset, istukaa hiljaa koulussa, 2004). Hän on ADHD-Europen perustaja ja koordinaattori ja vastuussa tehokkaan yhteistyön luomisesta hollannin-, ranskan- ja englanninkielisten ADHD-järjestöjen välille Belgiaan tavoitteenaan tukea enemmän ADHD:stä ja siihen liittyvistä häiriöistä kärsiviä ihmisiä Belgiassa. Rita ei väsy levittämään tietoa Belgiaan ja muualle Eurooppaan. Lisäksi hän opettaa latinaa ja kreikkaa Flanderin alueen yläasteella ja kasvattaa neljää kouluikäistä lasta, joista yhdellä on ADHD.

 

1

 

Tri Eric Dickhaus (Italia)
Fondazione Attenton tutkimusjohtaja

Eric valmistui 1985 Universtà degli Studi di Firenzestä ja on suorittanut 1992 lääketieteen lisensiaatin (MD) ja tohtorin (PhD) tutkinnot Missourin yliopistossa. Hänellä diagnosoitiin ADHD vuonna 2004. Hän perusti Fondazione Attenton 2008 levittääkseen selkeää tietoa ADHD:stä ja koordinoidakseen siihen liittyviä projekteja Italiassa sen jälkeen kun hän oli työskennellyt italialaisessa perheyhdistyksessä tieteellisenä johtajana ja alueellisena edustajana. Hän tutkii nykyään potilasturvallisuutta ja hoitovirheiden ehkäisyä ja seurantaa. Hänen aikaisemman tutkimustyönsä aihe oli kystinen fibroosi. Hän toimii myös vapaaehtoisena työntekijänä Arezzon ambulanssipalvelussa (Misericordia Val d’Ambra) ja on sen hallituksen jäsen.

2

 

Fulgencio Madrid Conesa (Espanja)
Murcian talous- ja sosiaalineuvosto

Fulgencio opettaa rikoslakia Murcian yliopistossa ja toimii Espanjan tämän alueen talous- ja sosiaalineuvostossa. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Molemmilla hänen pojistaan (19- ja 25-vuotiailla) on ADHD. Koska häiriö oli aiemmin lähes tuntematon Espanjassa, hän ryhtyi levittämään tietoisuutta ADHD-kohtaisista ongelmista. Hänestä tuli siis yksi Espanjan ADHD-järjestön ja ADHD-Europen perustajista. Hän on hyvin ylpeä kaikesta toiminnastaan mainituissa organisaatioissa.

3

 

Professor Fiona McNickolas (Irlanti)
Konsultoiva lasten- ja nuortenpsykiatri

Fiona on työskennellyt konsulttina lastenpsykiatrian alalla Irlannissa vuodesta 2001. Hän toimii Our Lady’s Hospital for Sick Children -sairaalassa Crumlinissa ja Lucena Clinicillä Rathgarissa. Lisäksi hänellä on yliopistollinen virka Dublin University Collegessa. Aikaisemmin hän oli työssä Columbia-yliopistossa New Yorkissa, Stanford-yliopistossa Kaliforniassa ja konsultoivana neuropsykiatrina GuyÕs Hospitalissa Lontoossa. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat lasten psykopatologiaa koskevan julkisen tietoisuuden kasvattaminen ja varhaisen seulonnan ja interventioiden kehittäminen perusterveydenhuollossa. Hän on sitoutunut sekä lääkäreiden että muiden alojen edustajien kouluttamiseen. Hänen tutkimusaiheitaan ovat ADHD, syömishäiriöt ja psykofarmakologia.

4

 

Lisa Mangle (Iso-Britannia)
ADHD-erikoishoitaja, Ryegate Children’s Centre, Sheffield, Yhdistynyt kuningaskunta

Lisa on työskennellyt viimeiset yhdeksän vuotta ADHD-erikoishoitajana ja lääkkeitä määräävänä sairaanhoitajana Ryegate Children’s Centressä Sheffieldissä. Lisa johtaa ADHD-hoitajapalvelua, joka tukee yli 500:aa lasta ja nuorta. Vapaa-aikanaan Lisa toimii UKANN:in (UK ADHD Nurse Network) puheenjohtajana. Järjestö organisoi vuosittain kaksipäiväiset koulutustilaisuuden, johon osallistuu jopa 120 keskeistä ADHD:n parissa työskentelevää hoitajaa. Vuonna 2010 Lisalle myönnettiin Florence Nightingale Leadership -stipendi. Lisa Mangle on tällä hetkellä Shiren työntekijä ja on aloittanut 26 syyskuuta 2011 Medical Specialist Liaison tiimissä.

5

 

Joanne Norris (Belgia)
ADHD-AS-Dys Family Resources Brussels -järjestön pääjohtaja ja puheenjohtaja

Joanne on kirjoittajakouluttaja, erikoiskouluttaja, ohjaaja ja ADHD-kasvattaja. Hän on myös Belgiassa toimivan englanninkielisen, voittoa tavoittelemattoman ADHD-AS-Dyslexia Family Resources Belgiumin (AFRB) pääjohtaja. Suurimman osan urastaan hän on toiminut heikosti menestyvien koulu- ja yliopistoikäisten puolesta, ja nykyään hän toimii Belgiassa AFRB:n nimissä sellaisten lasten ja nuorten hyväksi, joilla on ADHD, Aspergerin oireyhtymä, lukihäiriö tai muu oppimishäiriö. Hän on ammattinsa vuoksi jäsen seuraavissa organisaatioissa: Institute for the Advancement of AD/HD Coaching (IACC), European Dyslexia Association (EDA), World Federation of AD/HD ja PHI BETA KAPPA. Hän on stipendiaatti Children’s Literature Centerissä San Franciscossa sijaitsevassa USF School of Educationissä. Vuonna 2007 hänet valittiin ADHD-Europen hallitukseen, ja siitä lähtien hän on osallistunut aktiivisesti sen kehittämiseen ja edistämiseen.

 

6

 

Dr Kirsten Stollhoff (Saksa)
Konsultoiva neurologi, lasten- ja nuortenlääkäri ja neuropediatri.

Viimeiset 15 vuotta Kirsten on työskennellyt neuropediatrisella klinikalla erikoistuen ADHD-lasten hoitoon, suorittaen neuropsykologisia testejä ja EEG-tutkimuksia ja antaen vanhemmille koulutusta ja lapsille sekä nuorille ryhmäkäyttäytymisterapiaa ja neurofeedback-hoitoa. Hänen nykyiseen ammatilliseen ja työn ulkopuoliseen toimintaansa sisältyvät: neuropediatriaan erikoistuva lääkäri perusterveydenhuollossa, erikoistuminen klinikalla (ADHD – noin 500 ADHD-potilasta neljännesvuosittain viimeisten 16 vuoden ajan), lastenlääkärien muodostaman [1]AG ADHS der Kinder- und Jugendärzte -konsortion puheenjohtaja ja Pädiatrie Hautnah-ammattilehden johtoryhmän jäsen.

7

 

Anne Worning, Tanska

ADHD-järjestön toimitusjohtaja, Tanska

8

 

Elämänkerta
Anne on suorittanut politiikan tutkimuksen maisterintutkinnon (Master of Public Policy) ja sosiaalityön maisterintutkinnon (Master in Social Work). Hän on toiminut vuodesta 2007 ADHD-järjestön toimitusjohtajana ja oli ennen Research Center for Social Vulnerability -tutkimuskeskuksen toimitusjohtaja. Sitä ennen hän oli tanskalaisen sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtaja, Kööpenhaminassa sijaitsevan School of Social Workin opettaja ja konsultti, Tanskan kolmannen sektorin neuvoston jäsen (sosiaaliministerin nimittämä) sekä ADHD-Europen Tanskan edustaja. Toimiessaan yli 35 vuoden ajan sosiaalityön ja sosiaalisen suojelun aloilla hän on alustanut eri aiheista sekä omassa maassaan että kansainvälisissä yhteyksissä ja kirjoittanut artikkeleita tanskaksi, ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi.

9